Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Vand og miljø / Spildevand og klimatilpasning / Spildevands- og slambehandling

Fremtidens energiproducerende renseanlæg, Egå, Danmark

Foto: COWI

​Egå renseanlæg bygger ud og bygger om for at skabe et verdensførende energiproducerende renseanlæg. COWI har hjulpet Aarhus Vand A/S med at nå deres ambitiøse mål.

​Aarhus Vand ønsker at gennemføre en udbygning af Egå renseanlæg med henblik på at realisere den størst mulige energiudnyttelse fra et renseanlæg. Projektet er led i Aarhus Vands strategi om at blive energi- og CO₂-neutrale og at være på forkant med fremtidens krav om grøn drift og ressourceeffektivitet.

Med projektet om at gøre Egå Renseanlæg til 'Fremtidens energiproducerende renseanlæg' ønsker Aarhus Vand at skabe et renseanlæg, som er globalt førende inden for energieffektivitet og energiudnyttelse. For at nå det ambitiøse mål har Aarhus Vand afholdt en idékonkurrence for, hvordan man optimerer biogas- og energiproduktionen i anlægget. Ideerne udgør en del af grundlaget for en innovativ udbygning af Egå Renseanlæg.

150 procent energiproduktion

Udbygningen vil blandt andet omfatte etableringen af et forbehandlingsanlæg, ny innovativ spildevandsbehandling, rådnetanke, rejektvandsbehandling og fosforgenindvinding for at sikre en bedre udvindelse af ressourcerne fra spildevandet. Når anlægget tages i brug i 2016, vil det efter planen have en energiproduktion på op mod 150 procent i forhold til forbrug. Den store energiproduktion skal ske gennem bedre høst af kulstof og biologisk materiale, forbedret gasproduktion i rådnetankene, reduktion af energiforbrug til rensning samt højere udnyttelsesgrad af biogassen.

SIDST OPDATERET: 04.02.2016