Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Byggeri / Brandrådgivning

Brandrådgivning

Foto: Jan Edvardsen
Som ansvarlig for brandsikkerheden i Oslo Opera, har COWI foretaget omfattende analyser/simuleringer af blandt andet brandfare og flugtveje.

COWI rådgiver om brandsikkerhed, udarbejder brandteknisk dokumentation, CFD-røgspredningsanalyser, evakueringsberegninger, risikoanalyser og projekterer brandtekniske installationer

Overblik og tværfaglig viden om både tekniske løsninger, bygninger og menneskelig adfærd er nøglelementer i COWIs brandrådgivning.

Forskellige behov for brandsikringHvert byggeri byder på forskellige brandtekniske udfordringer - og forskellige kunder har forskellige mål, ønsker og forventninger.

Brandrådgivning handler derfor om at forene forskellige hensyn og vurdere om, der er behov for den enkle, ukomplicerede løsning eller om projektet kalder på alternative eller innovative løsninger.

Internationale brandstandarderCOWIs leverer brandrådgivning både i Danmark og udlandet. Vores rådgivning om brand og risiko tager derfor afsæt i teknisk viden og erfaring fra hele verden.

Derfor kan vi bidrage på internationalt niveau i alle faser af byggeprocessen - fra innovative input i den tidlige idéfase til systematisk slutgennemgang i afleveringsforretningen.

COWIs brandrådgivere leverer også rådgivning ud fra internationale standarder fra blandt andet USA, England og Tyskland.

 

SIDST OPDATERET: 23.10.2014