Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Geografisk information og it / GIS og it / Rådgivning og konsulentydelser inden for GIS og it

Rådgivning og konsulentydelser inden for GIS og it

Foto: Niels Åge Skovbo
COWI udfører rådgivnings- og konsulentydelser knyttet til vores kunders anvendelse af geografiske informationssystemer.

Vores rådgivning omfatter bl.a. udarbejdelse af GIS-strategier, udførelse af GIS-analyser, projektledelse og udførelse af konkrete databehandlingsopgaver.

COWIs GIS-konsulenter kan arbejde med alle GIS-platforme, der er udbredt på det danske marked og har mange års erfaring i løsning af GIS-relaterede problemstillinger.


GIS kobles til COWIs andre fagområderDerudover er vi trænet i at arbejde sammen med COWIs øvrige forretningsenheder, der har specialviden om fagområderne. Derved sikrer vi kunden resultater baseret på både GIS- og fagspecifik viden.

GIS-analyser

Vi kan udføre GIS-analyser for kunderne og eksempelvis finde svar på optimale placeringer af nye butikker eller institutioner og løse komplekse ruteplanlægningsproblemer.

Alternativt kan vi opbygge kundens kompetencer til selv at udføre de relevante analyser.

GIS-strategier
I samarbejde med kunden fastlægger vi strategien for anvendelsen af GIS og it. Herudfra udarbejder vi og kunden i fællesskab handlingsplaner for et eller flere områder, som igen kan udmønte sig i konkrete GIS- og it-projekter. 

Vi er kundens "GIS-bygherrerådgiver"
COWI tilbyder dels at udvikle de identificerede it-løsninger og dels at være kundens "GIS-bygherrerådgiver" gennem hele forløbet fra foranalyse, kravspecifikation, eventuelt udbud og til kontraktstyring gennem implementeringsprocessen og eventuel outsourcing af driften.

I implementeringsfasen kan vi desuden bidrage med f.eks. systemtest, datakonvertering og uddannelse.

COWIs deltagelse behøver således ikke omfatte samtlige projektets faser, men vi kan træde ind præcis dér, hvor kunden har behov for det.

 

SIDST OPDATERET: 06.09.2013