Jernbaner

Foto: Das Büro
Vi har jernbanerådgivere fra A til Z. Flere end 100 jernbanerådgivere arbejder med alt lige fra spor og linjeføring til køre- og stærkstrøm, sikringstekniske projekter og trafik.

På verdensplan er COWI blandt de førende rådgivere inden for transport og infrastruktur. Det er vi stolte af, og vi arbejder målrettet på altid at kunne tiltrække de bedste inden for vores felt.

Målet er sammen med vores kunder at skabe bæredygtige løsninger, hvor vi tænker hele vejen rundt om et projekt, så løsningen skaber sammenhæng i det samfund, den indgår i.

Fremtidens infrastrukturprojekter

Jernbanesektoren boomer, og det samme gør COWIs jernbaneaktiviteter over hele verdenen. Du kan således komme til at arbejde på fremtidens infrastrukturprojekter, som nu og i lang tid fremover kræver jernbanekompetencer:

 • Letbaneprojekter i Aarhus og omegn
 • Letbaneprojekter i Odense
 • Letbaneprojekter i Aalborg
 • København-Ringsted
 • Metro Cityring
 • Femern
 • Timemodellen
 • Kystbanen, hvor vi renoverer strækningen Hellerup-Helsingør
 • Storebælt, hvor vi i en rammeaftale har ansvaret for kørestrøm, spor og tunnel på Vestbroen, og for
 • DSB klargøringsproduktion for GTA, Fredericia Banegård.
 • Nordvestbanen - nyt 2. spor
 • Roskilde-Køge-Næstved sporfornyelse
 • BanaVäg i Sverige
 • Lysaker Stasjon i Norge
 • Follobanen i Norge
 • Qatar-Bahrain kombineret vej- og togforbindelse
 • Baneprojekter i Østafrika
 • Baneprojekter på Balkan

Vi arbejder i alle faser fra de tidlige forstudier over detailprojektering til tilsyn og byggeledelse samt vedligehold og tilstandsvurderinger.

Videnscentrer

I vores daglige arbejde opbygger og deler vi viden. Vi er gode til og lægger vægt på at tiltrække medarbejdere med spidskompetencer. På den måde opbygger vi vores egne videnscentrer til glæde for både erfarne og nyuddannede kolleger.

Fire karrierespor

I COWI arbejder vi ud fra fire parallelle karrierespor inden for projektledelse, fag, linjeledelse og forretningsudvikling. Hver medarbejder får udarbejdet en målrettet udviklingsplan, som sikrer, at man har flere ben at stå på inden for de fire karrierespor.

Målet er at tænke forretning og tjene penge. Alle - også de nyuddannede - har ansvar for en kundekreds, økonomi og for selv at skaffe nye opgaver.

Faglighed og kunderelationer

Uden høj faglighed kan vi ikke levere på det forventede niveau. Og vi er kendt som de dygtigste i branchen, der magter alle discipliner.

Det giver sig udslag i store og udfordrende projekter, hvor vi hjælper kunder med alt fra design af systemer til at planlægge installationer og videre til projektledelse af store, komplicerede multitværfaglige projekter som ARL-projektet i forbindelse med Cityringen i København.

Samtidig prioriterer vi kunderelationen højt. Derfor skal vi være der, hvor det sker - ude hos kunden. Det styrker forholdet til kunden og gør det muligt for os at etablere det overblik, som vores kunder forventer af os.

Vækst

I COWI er vi ambitiøse. Vores mål er, at 50 procent af vores opgaver skal være internationale. Det forudsætter en stærk basisstab i Danmark, et tæt samarbejde med vores udenlandske kolleger samt en flok rejsevillige eksperter klar til at rejse ud til projekter rundt om i verden. Men det forudsætter også, at vi har musklerne til at løfte opgaven, og derfor forventer vi at vokse til det firdobbelte inden 2015.

SIDST OPDATERET: 30.06.2015