Lufthavne

Foto: cowi
COWI har gennemført mere end 600 lufthavnsprojekter over hele verden og har et stort antal medarbejdere med speciale inden for de mange forskellige tekniske discipliner, der kræves for at kunne håndtere sådanne multidisciplinære projekter.

Hovedplanlægning
Vores erfaring er opnået ved at arbejde med projekter, der strækker sig fra store internationale lufthavne til små lokale flyvepladser, der kun benyttes af private fly.

Anlægsarbejder Anlægsarbejder er et af nøgle elementerne i vort engagement omkring lufthavne. Vore belægningseksperter har udviklet et unikt genbrugskoncept for gamle asfalt- og betonbelægninger.

Bygninger Vi har projekteret mange forskellige lufthavnsbygninger. I passagerterminaler har vi specialiseret os i at sikre en afbalanceret strøm af passagerer fra de ankommer med bil eller tog til de går ombord i flyet og vice versa, selv i myldretiden. Vi anvender de nyeste ingeniørmæssige projekteringsteknikker, der blandt andet lever op til kravene om høj sikkerhed.

Tekniske installationer
Design af elektriske installationer, der opfylder ICAOs krav og som skaber en moderne effektiv lufthavn, er en af vore kerneydelser. Brændstofforsyning og lækagesporing er en anden af vore nøgle discipliner.

Miljø
Miljømæssige forhold i og omkring lufthavne er et meget vigtigt element i planlægning og udførelse af lufthavne. Vores omfattende erfaring med støj, luftforurening, beskyttelse af grundvandsressourcer samt plante- og dyreliv har ved adskillige lejligheder været vigtige elementer i planlægningen.

Drift og vedligehold Vi har udarbejdet driftshåndbøger for lufthavnsmyndigheder og programmer for vedligehold af både belagte arealer samt for bygninger inklusive installationer.

SIDST OPDATERET: 17.02.2014