Kampagner

Foto: iStockphoto
COWI udarbejder kampagner som informationskampagner, klimakampagner, sundhedskampagner og imagekampagner.
Kampagner kan skabe debat eller ændre modtagernes viden, holdning eller adfærd. COWI Kommunikation laver kampagner, der passer til målgruppen, situationen og afsenders ønsker.

COWI planlægger og gennemfører kampagner for både offentlige og private aktører. Det kan være store, komplekse kampagner, der udrulles på mange platforme eller mindre oplysningstiltag.

Fælles for alle kampagnerne er, at de altid hviler på en grundig foranalyse, en klar strategi, kreative løsninger, stram planlægning og godt håndværk i udførelsen.

Kampagner der virker

For at en kampagne får gennemslagskraft og flytter viden, holdninger eller adfærd, er det vigtigt at kommunikere i øjenhøjde til målgruppen.

Det betyder, at kommunikationen skal ske der, hvor målgruppen befinder sig og samtidig være forankret i viden om målgruppen og det emne, der formidles.

Fra målgruppeanalyse til evaluering

COWI tilrettelægger kampagnen efter grundig analyse af interessenter, målgrupper og problemstillinger.

Ofte kombinerer vi massekommunikation med målrettet netværkskommunikation, som både får budskabet bredt ud og samtidigt virker i dybden.

Vi anbefaler, at formulere klare succeskriterier. Det hjælper til at målrette kampagnen og gør det let at evaluere kampagnens effekt.

SIDST OPDATERET: 17.08.2015