Videnskommunikation

Foto: Niels Aage Skovbo/COWI

​COWIs kommunikationsrådgiver har stor viden inden for en række tekniske områder og kan også trække på et bagland af kolleger med andre fagligheder.

 

COWI Kommunikation er særligt stærke på fagområderne miljø, energi, sundhed samt transport og byudvikling.

COWI mener, at kommunikation skal være baseret på indsigt i det, der kommunikeres om. Med base i et af Danmarks mest avancerede videnshuse trækker vi ubesværet på tusindvis af fagspecialister. På den baggrund har vi udviklet metoden "Integreret videnskommunikation".

Integreret videnskommunikation er klassisk kommunikation – men på et bedre og sikrere fundament. Det giver mere gennemslagskraft i kommunikationen og større tryghed for kunden.

I COWI bruger vi vores førende position inden for en lang række af fagområder til at udvikle vidensbaserede kommunikationsløsninger, der gør en positiv forskel. Vi er især stærke inden for miljø, klima, sundhed, energi, transport og byudvikling.

Miljøkommunikation og klimakommunikation

Miljø og klima vil være dominerende dagsordener i årtier fremover og blive ved med at kræve gennemgribende adfærdsændringer i samfundet.

Miljø og klima er komplekse områder fulde af forvirrende og modstridende budskaber og uigennemskuelige dagsordener fra en lang række aktører. For at levere kvalificeret kommunikation om miljø og klima kræves både teknisk viden og politisk indsigt i områderne.

Sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation handler ofte om, at få målgruppen til at ændre adfærd, så de bliver mere sunde. Det kan handle om, at unge skal spise mere sundt og drikke mindre eller holde op med at ryge.

Kommunikation som skal påvirke adfærd eller holdninger kræver indgående viden både om sundhed, sundhedstilbud og om målgruppernes adfærd og værdier.

Kommunikation om energi

Der sker en kæmpe udvikling i energisektoren i disse år, som især tager afsæt i et øget fokus på klima og bæredygtighed. Ligesom på miljø- og klimaområdet, er energiområdet også præget af mange divergerende udsagn og budskaber, som modsiger hinanden.

I COWI har vi stærke fagspecialister inden for energi, som indgående kender ud-viklingen, holdningerne og de forskellige aktørers interesser.

Kommunikation om transport og byudvikling

Projekter inden for byudvikling og byplanlægning er tit store og komplekse, som involverer mange borgere, brugere, politikere og en lang andre interessenter.

COWI Kommunikation rådgiver om, hvordan kommuner og andre offentlige aktører kan inddrage borgerne og kommunikere resultaterne af inddragelsen, høringsmøderne og de konkrete aktiviteter.

SIDST OPDATERET: 18.07.2014