Broer

Foto: Mogens Carreby
I de mere end 80 år COWI har eksisteret, har broer været en af vores kerneydelser. Vi har været med på nogle af verdens højeste og længste broer.

COWI er førende på det danske og internationale marked inden for broer. En professionel, engageret og kompetent medarbejderstab er afgørende for, at vi fortsat er med til at projektere nogle af verdens mest udfordrende broer.

COWI har deltaget i flere hundrede broprojekter i hele verden fra nogle af verdens længste vej- og jernbanebroer til bevægelige broer og fodgængerbroer. Blandt broer i verdensklasse er der Østbroen over Storebælt og broen over Messinastrædet i Italien, begge hængebroer. Vi har også deltaget i projekteringen af store, udfordrende skråstagsbroer som Øresundsbroen, Sutong i Kina og Stonecutters i Hong Kong.

Tværfaglige projekterNår man skal planlægge store infrastrukturprojekter som faste forbindelser og broer, indgår mange forskellige tekniske fagområder. COWI kan tilbyde totalløsninger inden for broer og andre relaterede ydelser som f.eks. veje, jernbaner, miljø, trafikplanlægning og drift. Som eksempel kan nævnes broer og anlægskonstruktionerne på udvidelsen af Motorring 3 og Fløng-Roskilde i Danmark, hvor anlægslogistik er en væsentlig del af broprojekteringen.

Kunder og ydelser
I forbindelse med broer tilbyder vi ydelser, der dækker hele broens levetid fra første planlægning til projektering og drift og afvikling.

COWI arbejder for forskellige kunder, både offentlige, donororganisationer, private bygherrer og entreprenører.

Man kan finde langt mere detaljeret information om både broydelser og -projekter på vores internationale hjemmeside.

cowi.com/bridges

 

 

 

 

SIDST OPDATERET: 02.08.2017