Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Geotekniske undersøgelser

Geotekniske undersøgelser

Foto: COWI
Mangeårige erfaringer med geotekniske undersøgelser, kombineret med COWIs verdensomspændende netværk og brede tværfaglighed, sikrer kunden en teknisk og økonomisk optimal undersøgelse, der står mål med de faktiske behov.
Undersøgelsernes fordele
COWI yder professionel rådgivning i forbindelse med geotekniske og miljøtekniske undersøgelser overalt i Danmark. Korrekt planlagte undersøgelser kan give store besparelser for det samlede projekt både økonomisk og tidsmæssigt. Med en bred stab af såvel geotekniske ingeniører som ingeniører inden for alle bygge- og anlægstekniske områder sikres en professionel rådgivning for det samlede projekt.

Geoteknisk udstyr
Til at udføre markarbejdet råder vi over adskillige store og små boreværker, sådan at vi kan komme til de fleste steder, hvor der er behov. Ydermere råder vi over CPT-udstyr og kan udføre let dynamisk pladebelastningsforsøg. Vi kan udføre boringer på vand fra en speciel platform.

Forskelligartede opgaver
Geotekniske opgaver er aldrig ens. Ved større opgaver kan det være hensigtsmæssigt at opdele undersøgelsen i flere faser. Geotekniske undersøgelser opdeles således ofte i indledende undersøgelser (arkivstudie m.v.) og projektundersøgelser (boringer, laboratorieforsøg m.v.). En helhedsløsning kan typisk bestå af:

- definition og planlægning af opgaven
- indledende undersøgelser
- projektundersøgelser
- rapportering
- projektering
- kontrolundersøgelser.

Geoteknisk rapport
Undersøgelserne rapporteres i en geoteknisk undersøgelsesrapport, som ofte opdeles i en geoteknisk datarapport med alle undersøgelsesresultaterne samt en geoteknisk vurderingsrapport, som indeholder COWIs vurderinger og anbefalinger med hensyn til funderings- og udgravningsforhold inklusiv jordens styrke- og deformationsparametre.

SIDST OPDATERET: 21.12.2017