Vibrationsmålinger

Foto: COWI
I de senere år har der været stigende fokus på miljøforhold i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Et vigtigt parameter er vibrationer. COWI har stor erfaring i at udføre vibrationsundersøgelser. Disse undersøgelser bruges til at kortlægge de miljømæssige påvirkninger, som naboer til bygge- og anlægsprojekter bliver udsat for som følge af anlægsaktiviteter

Kortlægning af vibrationer

Når vibrationer skal kortlægges, rådgiver COWI med hensyn til valg af arbejdsmetode og udstyr. Vi gennemfører vibrationsmålinger, analyserer måledata og vurderer vibrationsniveau i henhold til gældende normer og miljøbestemmelser. Vores specialister inden for vibrationsmålinger har indgående kendskab til projektering af dæmpningstiltag og afværgeforanstaltninger.

 

Bedst tilgængelige teknologi

I forbindelse med anlægsprojekter har COWI  stor ekspertise i på forhånd at identificere alle kritiske arbejder, der kan generere vibrationer og strukturlyd og dermed resultere i overskridelse af myndighedernes miljømæssige krav. COWI leverer rådgivning i forbindelse med anvendelse og tilpasning af metoder, som reducerer vibrationsbelastninger og gener fra dem. Metodevalgeter baseret på den bedst tilgængelige teknologi, så man sikrer, at den begrænser vibrationsbelastningen i omgivelserne mest muligt.

 

Målinger ved spunsarbejde

COWI har mange års erfaringer med at udføre vibrationsmålinger i forbindelse med spunsning.  Vi udfører kvalificeret vibrationsovervågning af spunsarbejde i både kortere og længere perioder. Vores udstyr er trådløst og er forbundet med en alarm, som også inkluderer SMS-tjenester ved overskridelser. Vi udfører førstehåndsvurdering på stedet for at finde ud af, om det målte vibrationsniveau er acceptabelt, analyserer måledata samt vurderer vibrationsniveau i henhold til gældende normer og miljøbestemmelser.

Supplerende ydelser:

  • Måling og beregning af vibrationer fra anlægsmaskiner
  • Vibrationsafværgeforanstaltninger
  • Myndighedsbehandling og dispensationer
  • Udarbejdelse af VVM
  • Planer for håndtering af klager.

SIDST OPDATERET: 04.01.2018