Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Kontrolundersøgelser

Kontrolundersøgelser

Foto: COWI
COWI laver professionelle kontrolundersøgelser, der udføres for at kunne dokumentere konstruktioners sikkerhed og kvalitet i forbindelse med deres opførelse.
Kontrolundersøgelsens indhold
Kontrolundersøgelser omfatter:
 • kontrol af projektforudsætningerne
 • registrering af forskelle mellem de faktiske og de forudsatte jordbunds- og grundvandsforhold
 • kontrol af at konstruktionerne er udført i overensstemmelse med projektet.

Kontrolundersøgelserne udføres så tidligt i udførelsesfasen, at der kan foretages ændringer, hvis det skulle være nødvendigt på grund af forskelle mellem de faktiske og de forudsatte jordbunds- og grundvandsforhold. Hvis det viser sig , at det er muligt at optimere projektet, bør det naturligvis ske.

Forskellige kontrolundersøgelser
COWI kan tilbyde følgende kontrolundersøgelser:

 • udgravningskontrol - kontrol af udgravningsniveau
 • direkte fundering - kontrol af jordens styrke- og deformationsparametre
 • tilfyldningsmaterialer - kontrol af sigtekurve
 • komprimering
 • pælefundering
 • spunsramning
 • vibrationsmålinger
 • grundvandssænkning.

SIDST OPDATERET: 03.01.2018