Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Laboratorieundersøgelser

Laboratorieundersøgelser

Foto: COWI
Laboratorieforsøg giver sammen med markforsøg helt nødvendig viden om jordens egenskaber. Hvad enten projektet er et parcelhus, en byggegrube, et højhus, en motorvej, en membran til et regnvandsbassin eller en losseplads.

Geotekniske laboratorier

COWI råder over 5 geotekniske laboratorier fordelt over hele landet. Her udføres forsøg på den jord, som vi borer op med vore egne rigge og på jord fra eksterne kunder.

Forskellige forsøgstyper

I laboratorierne udfører vi geologisk bedømmelse, klassifikationsforsøg, komprimeringsforsøg og konsolideringsforsøg. Forsøgene målrettes det aktuelle projekt og udføres både på opboret jord og på sand, grus og ler til indbygning i f. eks. veje og membraner.

Laboratorieforsøgene supplerer markforsøgene, så de tilsammen giver et godt grundlag for at vurdere jordens egenskaber.

Erfaren bemanding

Laboratorierne er bemandet med geologer og laboranter, som har mange års erfaring med bedømmelse og laboratorieforsøg.

SIDST OPDATERET: 11.10.2017