Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Projektering af byggegruber

Projektering af byggegruber

Foto: COWI
COWI leverer rådgivning inden for planlægning og projektering og fører tilsyn med udførelsen af alle former for byggegruber.

Byggegrubers anvendelse

Byggegruber anvendes i stort omfang i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Typiske anvendelsesområder er:

  • afgrænsning mod nabobygninger
  • udgravninger til kældre
  • udgravninger under grundvandspejlet
  • lægning af ledninger i jord
  • ombygning og tilbygning af eksisterende broer.
Byggegrubetyper


Afhængig af de geotekniske forhold samt krav vedrørende påvirkning af omgivelserne som eksempelvis grundvandssænkning, nabobygninger eller installationer i jord, kan byggegruber udføres som frie udgravninger i jord eller med en eller anden form for afstivning.

Frie udgravninger anvendes primært i forbindelse med nyanlæg hvor naboforhold er af mindre betydning. Skråningernes hældninger afhænger primært af jordens geotekniske og hydrogeologiske egenskaber. Skråningshældningen kan evt. øges ved anvendelsen af jordsøm.

Afstivning af byggegruber

Byggegruber kan afstives ved hjælp af en række forskellige metoder, som typisk vil være:

  • stålspuns
  • stålspuns afstivet med jordankre eller indvendig afstivning
  • Københavnervægge
  • sekant- og borede pælevægge
  • slidsevægge.
Valget af metode er ofte styret af funktionskrav, typisk deformation samt krav vedrørende støj og vibration.

SIDST OPDATERET: 11.10.2017