Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Projektering af jordbygværker

Projektering af jordbygværker

Foto: COWI
COWI udfører projektering af jordbygværker i forbindelse med anlægsprojekter, f.eks. fornyelse af jernbanestrækninger og nye motorvejsprojekter.

Geotekniske undersøgelser

Projekteringsarbejdet foretages på basis af detailgeotekniske undersøgelser, som ofte er udført med COWIs egne borerigge og udstyr.

Udfordrende funderingsforhold

Funderingsforholdene kan være udfordrende. Der kan forekomme blødbund, eller der kan være strenge geometriske bindinger. Dermed kræves der kreative løsninger i form af pælefunderede dæmninger, forbelastning, eller jordforbedring.

Forskellige it-værktøjer

COWI har en række IT-værktøjer som anvendes i projekteringsarbejdet. Især i den indledende projekteringsfase foretages der en tæt dialog med bygherren for at opnå den bedste løsning.

SIDST OPDATERET: 11.10.2017