Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Geoteknik / Projektering af støttekonstruktioner

Projektering af støttekonstruktioner

Foto: COWI
COWI udfører projektering af støttekonstruktioner, herunder gravitationsvægge samt afstivede og uafstivede støttevægge.

Støttevægges anvendelse

Støttevægge anvendes især til at tilbageholde jord og skråninger (og vand), hvor pladsforhold og anvendelse ikke tillader frie skråninger samt til havnekonstruktioner.

Støttekonstruktioner indgår ofte som en del af en større konstruktion men kan også være en selvstændig konstruktion.

Forskellige støttekonstruktioner

I COWI har vi stor erfaring med projektering af støttekonstruktioner i alle afskygninger, bl.a. i forbindelse med:

  • bro- og vejkonstruktioner som fløjvægge eller vederlag under brooverføringer eller støttevægge langs veje og skråninger
  • havne- og kajkonstruktioner som kajindfatninger og som fangedæmninger eller cellekonstruktioner
  • byggeri som kældre og skakte i forbindelse med boliger og erhvervsbyggeri, støttemure ved skråninger i forbindelse med huse og haver
  • tunnelkonstruktioner som skakte i forbindelse med bl.a.metro stationer eller fjernvarmeledninger
  • indfatningsvægge ved byggegruber.

Typer af vægge

En støttevæg i beton og med eller uden hæl og tå anvendes især til tilbageholdelse af jord og skråninger, hvor pladsforhold ikke tillader frie skråninger.

En spunsvæg, kombivæg, boksvæg i stål (træ og beton) har et utal af anvendelsesområder og kan indgå stort set i alle typer støttekonstruktioner.

En københavnervæg i stål (og træ og beton) anvendes primært til interimskonstruktioner men kan indgå i permanente konstruktioner.

Sekantpælevægge og slidsevægge anvendes typisk, hvor pladsforhold eller hensyn til nærliggende bygninger medfører, at spunsvægge ikke kan anvendes.

Blokvægge kan anvendes i forbindelse med havne- og kajkonstrutioner i stedet for spuns.

De kan alle være med eller uden forankring eller afstivning.

COWI har erfaring med projektering både for entreprenører og bygherrer så som stat, kommuner, virksomheder og private med flere.

SIDST OPDATERET: 11.10.2017