Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Infrastrukturbygværker / Støjskærme i forbindelse med infrastrukturbygværker

Støjskærme i forbindelse med infrastrukturbygværker

Foto: COWI
COWI har projekteret støjskærme i mere end 10 år. Øget trafik giver mere støj og øget behov for støjdæmpning i boligområder. Støjdæmpningsforanstaltninger står højt på dagsordenen.

Vi projekterer støjskærme inklusiv funderinger og har projekteret og ført tilsyn med skærme på broer, støttevægge samt skærme funderet på pæle.

Bekvemmelighedsniveau og støjmålinger

Internt har vi erfaring til at udføre støjmålinger og udføre støjberegninger og ud fra det anbefale hvilken type støjskærm, der skal etableres, og hvilken udstækning skærmen skal have.

Vi har erfaring med absorberende og reflekterende skærmtyper.

Vores ydelser omfatter:

  • projektering, udbud, kontrahering og tilsyn
  • støjmålinger og støjberegninger
  • udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmanualer.

SIDST OPDATERET: 05.02.2018