Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Infrastrukturbygværker / Støttevægge i forbindelse med infrastrukturbygværker

Støttevægge i forbindelse med infrastrukturbygværker

Foto: Aerodan Luftfoto
Støttevægge kan fungere som understøtning for andre konstruktioner, f.eks. et brodæk eller en støjskærm samtidig med at den holder på jord. Støttevægge kan være egenvægtsstabiliserede, forankrede konstruktioner eller en kombination af begge, og de kan være midlertidige eller permanente konstruktioner.
Vi tilbyder ydelser inden for støttevægskonstruktioner  som sikrer, at kunden får den optimale konstruktion til den givne situation.

COWI arbejder tæt sammen med arkitekter for at udvikle æstetisk acceptable støttekonstruktioner.

Jordmekanik og geotekniske ydelser

Vi kan trække på interne specialister inden for jordmekanik, og vi har vores egen borerig, så vi har det bedste grundlag for at beslutte hvilken type støttekonstruktion, der er bedst egnet til en given situation og lokalitet. Vi har erfaringer med beton- og spunsvægge, herunder forankringssystemer.

Vores ydelser omfatter:

  • projektering, udbud, kontrahering og tilsyn
  • udførelse af geotekniske boringer og undersøgelser
  • anti-graffitiforanstaltninger.

SIDST OPDATERET: 06.02.2018