Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Infrastrukturbygværker / Vibrationsdæmpning i forbindelse med infrastrukturanlæg

Vibrationsdæmpning i forbindelse med infrastrukturanlæg

Foto: COWI

Behovet for at udbygge jernbaneinfrastrukturen i tæt befolkede byområder har været stigende i de seneste år. I forbindelse med støj- og vibrationshåndtering for metroprojekter i København og Oslo, jernbanetunneler i tætbefolkede byer som Malmø og London og tunnel til højhastighedstog i Østrig har COWI udviklet en omkostningseffektiv plan for projektering, udbud og udførelse af jernbanetunneler

Vibrationskortlægning for jernbaner

I første omgang benyttes en empirisk model udviklet af COWI til at identificere bygninger, der overskrider de gældende miljøkrav på den planlagte linjeføring. En ny og mere detaljeret beregning foretages for de identificerede bygninger, hvor man kigger på for eksempel fundament, type bygning og dæktype. Resultaterne præsenteres på et kort ved brug af GIS-værktøjer. Baseret på disse resultater kan den nødvendige længde af dæmpningstiltag bestemmes. Dæmpningstiltag kan så udbydes. Typisk er der mulighed for variation, da modelusikkerheden er 4 - 6 dB.

Kalibrering af modellen ved hjælp af målinger

For at forbedre modelleringen  kan COWIs beregningsmodel kalibreres ved brug af lokale målinger. Disse målinger  kan enten laves  ved at bruge eksisterende jernbanetrafik eller ved  at bruge COWIs seismiske vibrator i tilfælde af ny linjeføring.

Ofte udføres der støjundersøgelser parallelt med vibrationsundersøgelser.

Supplerende ydelser:

  • Måling og beregning af vibrationer fra forskellige togtyper
  • Vibrationsafværgeforanstaltninger
  • Myndighedsbehandling og dispensationer
  • Udarbejdelse af VVM
  • Planer for håndtering af klager.

 

SIDST OPDATERET: 02.11.2017