Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Risikostyring og risikoanalyse

Risikostyring og risikoanalyse

Foto: COWI
Kernen i COWIs risikostyringsydelser er at identificere og minimere de risici, der er forbundet med såvel byggeri som drift.
 

I forbindelse med konstruktion og drift af infrastruktur er sikkerhed afgørende fra et etisk såvel som et juridisk og økonomisk perspektiv. Fastlæggelse af et passende sikkerhedsniveau er en kompliceret proces, som tager design, brugermønstre og kontrolsystemer i regning. COWIs risikogruppe yder risikoanalytisk bistand og foreslår risikoreducerende løsninger baseret på systematisk identifikation af mulige risici og erfaringsbaserede vurderinger af sandsynlighed samt ulykkeskonsekvenser.

I de mere end 30 år, hvor COWI har ydet specialistydelser på risikoområdet, har risikostyring været medtaget i et stort antal projekter. Vores erfaring er opnået ved at løse praktiske problemer for både offentlige og private kunder, som blandt andet inkluderer bygherrer, entreprenører og ejere.

Mere end infrastrukturVores erfaring med risikoanalyse kommer hovedsageligt fra infrastrukturprojekter som broer, tunneler eller jernbaner, den kemiske industri eller olieindustrien, men metoderne kan og bliver også anvendt i forbindelse med risikostyring inden for mange andre områder.

Mange risiciCOWIs risikovurderinger tager konstruktionernes udformning, følgerne af ulykker som f.eks. et skibs kollision mod en bro og risikoen for skader forårsaget af vind, oversvømmelse og bølger i betragtning. I forbindelse med broer bruger COWI manøvresimuleringer sammen med risikovurderinger for at bestemme en udformning, der kan forhindre eller begrænse følgerne af kollisioner. Det kan f.eks. være konstruktionen af en kunstig ø nær ved bropillerne.

Man kan finde langt mere detaljeret information om risikostyring og risikoanalyse på vores internationale hjemmeside.

SIDST OPDATERET: 06.02.2018