Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Vandbygning, havne og kyster

Vandbygning, havne og kyster

Foto: COWI
Strukturen omkring de danske havne er under forandring fra traditionelle havnearealer til f.eks. boligområder. Vores kyster er under et stigende pres pga. klimaændringer. Ejendomme og andre værdier nær kyster vil være truet af oversvømmelse og erosion.

Vandbygning i COWICOWI har siden 1935 gennemført utallige vandbygningsprojekter i Danmark og i udlandet og tilbyder bygherrerådgivning og projekt-rådgivning i alle projektets faser uanset projektets omfang og størrelse. COWI tilbyder et komplet udbud af rådgivningsydelser inden for havne, vandbygningskonstruktioner, kysthydraulik, kystbeskyttelse og højvandssikring.

300 medarbejdere på verdensplan På verdensplan er vi i COWI over 300 medarbejdere, der arbejder inden for vandbygningsområdet. Det betyder, at vi kan trække på en unik ekspertise, når vi løser opgaver i Danmark. Her er vi omkring 80 medarbejdere fordelt på kontorer i Lyngby, Aarhus, Aalborg, Vejle og Odense.
Tværfaglige havneprojekter

Havneprojekter og maritime boligudviklingsprojekter kræver specialist-viden på mange fagområder. COWI har fagfolk inden for samtlige discipliner og rådgiver gennem hele projektforløbet.

Kystbeskyttelse, klimatilpasning og stormflodssikringCOWI er førende inden for kystbeskyttelse, klimatilpasning og stormflodssikring. Vi har stor erfaring med projektering af alle typer kystbeskyttelse, f.eks. bølgebrydere, høfder, skråningsbeskyttelse, sandfodring og diger. 

MyndighedsbehandlingHavne og kystprojekter kan først realiseres, når der foreligger en godkendt VVM- og/eller SMV-redegørelse. COWI kan rådgive igennem hele processen og med udarbejdelse af den nødvendige dokumentation i form af undersøgelser, rapporter mv.

COWI har stor erfaring inden for generel optimering af havneudformning og projektering af kajvægge, pælekajer, fangedæmninger, bølgebrydere, havvandsindtag, olie- og gasterminaler og containerterminaler, færgeterminaler, sluser, tørdokker samt offshore vindmøllefundamenter.

SIDST OPDATERET: 06.02.2018