Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Vandbygning, havne og kyster / Færgelejer og terminaler til gods, containere, olie og gas

Færgelejer og terminaler til gods, containere, olie og gas

Foto: Ports of Stockholm

Udvidelse af Värtahamnen med 3 nye færgelejer. Foto: Stockholms Hamnar

Inden for terminaler og færgelejer tilbyder COWI en komplet rådgivningspakke fra den første planlægning til ibrugtagning af nye eller udvidede anlæg
 

Fremtidssikrede havne
Den globale vækst giver en stadig stigende varehandel og øgede krav til havnedriften. Det kræver en langsigtet planlægning.

Havnens fysiske rammer så som f.eks. sejlrender, svajebassiner, kajpladser, kraner og sporanlæg, veje og pladser samt lagerfaciliteter skal fungere optimalt, således at havnen kan blive ved at være konkurrencedygtig.

HelhedsrådgivningUanset havnens størrelse tilbyder COWI en helhedsrådgivning inden for følgende havne- og terminaltyper:
 • færgelejer og -terminaler
 • bulkterminaler
 • containerterminaler
 • olie- og gasterminaler
 • erhvervs- og fiskerihavne
 • udvidelse og renovering af eksisterende havne
 • planlægning, vedligeholdelse og søafmærkning af sejlrender.

COWI har betydelig erfaring indenfor projektering af kajvægge, pælekajer, fangedæmninger, moler, færgelejer, bølgebrydere, terminaler til olie og gas, containere og færger samt tørdokke, sluser og indtags- og udløbsbygværker.

COWIs rådgivningsydelser omfatter endvidere:

 • bygherrerådgivning
 • havneplanlægning (masterplaner, trafik- og økonomiske analyser)
 • optimering af havneudformning mht. besejlingsforhold, bølgeuro mv.
 • forundersøgelse i forbindelse med havneudvidelser 
 • risikoscreening og omkostningsstyring
 • miljøundersøgelser, konsekvensvurderinger og VVM
 • planlægning, procesrådgivning og myndighedsbehandling
 • miljøledelse
 • genanvendelse af forurenet jord
 • udarbejdelse af sikringsplaner iht. ISPS-reglerne.

SIDST OPDATERET: 06.02.2018