Havnefronter, havnebade og strandparker

Foto: COWI

Havnefront og havnebad, Aalborg

Flere havnearealer anvendes i dag til maritim byudvikling og rekreative områder. Bynære kyststrækninger ønskes gjort attraktive og tilgængelige for borgere. Gennem de seneste år har COWI deltaget aktivt i denne udvikling både nationalt og internationalt
 

Udvikling af havneområder og kysterI tæt samarbejde med projektudviklere, bygherrer og arkitekter er COWI med til at skabe maritime rammer for boligbyggeri ved havne og kyster. Væsentlige elementer er strandparker og havnebade, som gør de bynære kyster mere attraktive for borgerne.

Vores erfaringer er bl.a. opnået i forbindelse med udviklingsprojekter for havne og kyster i flere danske byer og ved projektering af nye menneskeskabte øer i forbindelse med store landudviklingsprojekter i Mellemøsten samt de store broprojekter i Danmark.

COWIs ydelser Ved projektering af nye menneskeskabte øer, havnebade og strandparker er det nødvendigt med viden og erfaring inden for mange områder. COWI har særlig ekspertise inden for:

  • omfattende numerisk modellering
  • havbunds- og landopmåling
  • geotekniske undersøgelser
  • uddybning og landopfyldning
  • projektering 
  • udbudsdokumenter og
  • tilsyn under udførelsesfasen
  • myndighedsbehandling og miljøhensyn.
Vi tager hensyn til æstetik, design, natur og den rekreative værdi som vigtige parametre i et succesfuldt projekt.

SIDST OPDATERET: 06.02.2018