Miljøforhold ved havne- og kystkonstruktioner

Foto: DDOby2005-COWI

Vandstand 1-2 meter over normal højde i Aalborgs lystbådehavn. DDO®by 2005 er kombineret med laserscannede højdedata.

På alle havne- og kystprojekter er der behov for at overveje indflydelsen på det omgivende miljø. Myndighedsbehandlingen kræver detaljerede miljøundersøgelser, konsekvensvurderinger eller VVM-redegørelse, før projektet kan realiseres. COWI tilbyder totalrådgivning inden for havne- og kystprojekter
VVM og Natura 2000

Sikringen af miljøhensynet sker gennem en VVM-redegørelse. Hvis projektet medfører en påvirkning af et internationalt naturbeskyttel-sesområde (Natura 2000 område), skal der foretages en vurdering af denne påvirkning, og i mange tilfælde skal der gennemføres en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering. COWI har udført en række Natura 2000 konsekvensvurderinger bl.a. i Thyborøn, Frederikshavn og Mariager Fjord.

Oprensning og vedligeholdelse
Ved oprensning af havnesediment og vedligeholdelse af sejlrender er der behov for detaljerede hydrauliske og miljømæssige undersøgelser. På baggrund af beregningerne i MIKE21 og LITPACK programmerne bliver der efterfølgende foretaget miljømæssige vurderinger af sedimentets indflydelse på kysten mm.

Andre ydelser
Når der i kystzoner bliver etableret kystbeskyttelse eller højvandssikring , udfører COWI den obligatoriske VVM-screening for at vurdere behovet for en egentlig VVM.

COWI har mange års erfaring i udarbejdelsen af ovenstående miljøundersøgelser og myndighedsbehandling, når det drejer sig om projektering og anlæg af havne og kystkonstruktioner. Vi tilbyder miljørådgivning indenfor nedenstående emner, som også kan have relevans i forbindelse med havnebygning:

  • miljøledelse
  • støj og luftforurening
  • risikoanalyser
  • arbejdsmiljø og sikkerhed.

SIDST OPDATERET: 03.01.2018