Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Vandbygning, havne og kyster / Kystbeskyttelse og stormflodssikring

Kystbeskyttelse og stormflodssikring

Foto: COWI
Med den stigende udnyttelse af vores kystområder vokser behovet for beskyttelse af vores kyster. Klimaændringer øger behovet for beskyttelse mod oversvømmelse

COWIs kernekompetencer er studier af kystprocesser ved naturlige kyster, strandfodring samt marine konstruktioner som bølgebrydere, moler, skråningsbeskyttelse og diger. Vores erfaring er opnået gennem flere større kystbeskyttelsesprojekter både i Danmark og internationalt.

 

Rådgivning gennem alle projekteringsfaser

Vi rådgiver gennem hele projektforløbet fra erkendelse af problemstilling til projektgennemførelse. Vores ydelser omfatter bl.a.:  

  • højdemodel til identifikation af oversvømmelsestruede områder
  • hydrauliske analyser
  • numerisk modellering
  • skitse - og detailprojektering, udbud og tilsyn
  • myndighedsbehandling
  • VVM-proces
  • bidragsfordeling og borgerinddragelse
  • samfundsøkonomisk analyse og risikovurdering.

Tværfaglig rådgivningAfhængig af opgavens omfang og problemstilling kan COWI sammensætte et hold bestående af eksperter indenfor samtlige relevante fagområder, f.eks. kystprocesser, hydrauliske forhold, opmåling, miljø og planlægning.

Hydraulisk ekspertise COWI anvender avancerede numeriske modelværktøjer så som MIKE 21 og LITPACK til modellering af bølgeforhold, vandcirkulation, vandstand, sedimenttransport og morfologiske konsekvenser af menneskeskabte indgreb ved kysterne.

Kystbeskyttelse COWI har udført betydelige kystprojekter i Danmark såvel som i udlandet. Vi har alt efter de lokale forhold kombineret kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og strandfodring. Ved brug af strandfodring og sand-"by-passing" minimeres behovet for faste konstruktioner til gavn for både naturen, æstetikken og kystens rekreative funktion.

SIDST OPDATERET: 29.11.2017