Indeklima

Foto: Niels Aage Skovbo
Indeklimaet spiller en stor rolle for, hvorvidt et hus er rart og sundt at være i.
I store dele af verden tilbringer mennesker de fleste af døgnets timer inden døre. Derfor er det vigtigt, at bygningerne har et behageligt og sundt indeklima.
Opfattelsen af hvad et godt indeklima er, kan være meget individuel. Alligevel kan man godt tale om, at en bygning har et sundt og godt indeklima, når en kombination af flere parametre er tilpas god.

Fem sider af indeklima

Indeklimaet er en meget vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Når vi i COWI arbejder med at skabe et godt indeklima, ser vi først og fremmest på temperatur, træk, luftkvalitet, lys og lyd, fordi det er disse aspekter, som har størst indflydelse på vores velbefindende, sundhed, og produktivitet.

I løbet af projekteringen analyserer vi de forskellige sider af indeklimaet. Forskellige værktøjer kan hjælpe os med at teste, hvor f.eks. vinduer, akustisk dæmpende materiale og ventilationsarmaturer placeres bedst.

Et godt indeklima kan bedst sikres ved at vælge de rigtige design- og konstruktionsprincipper. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er med i overvejelserne lige fra de første skitser.

Forbedringer af indeklimaetAvancerede computersimuleringer kan hjælpe med at forbedre indeklimaet i både nybyggeri og i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri.

Simuleringerne gennemføres allerede i projektets indledende faser, hvor vi sammen med arkitekt og bygherre vurderer og optimerer kvaliteten af det forventede indeklima.

Udover indeklimaprojektering udfører vi endvidere indeklimaundersøgelser, hvor vi gennem målinger og undersøgelser identificerer årsag til eventuelle indeklimagener.

De mest brugte redskaberCFD - Computational Fluid Dynamics simulerer temperaturer, trækrisiko, fugt, stråling og løsninger for ventilation og køling.

IESVE og BSim simulerer blandt andet temperaturforhold, køle - og varmebehov, ventilationsbehov (naturlig samt mekanisk), passiv akkumulering af solvarme, behov for solafskærmning og dens udformning etc.

IESVE Radiance og Ecotect simulerer dagslysforhold.

BASTIAN beregner lydreduktion mellem rum og bygningsfacader, mens Odeon beregner lydforhold som f.eks. efterklangstid, taleforståelighed, lydfordeling og klarhed.

SIDST OPDATERET: 29.01.2018