Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Byggeri / Bygningsprojektering / El til bygninger

El til bygninger

Foto: Nord Arkitekter
​I Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro er alle bygningens installationer som pumper, elskabe, ventilationsrør udstillet i undervisningsøjemed. COWIs ydelse har bl.a. omfattet elinstallationer i bygningen.
Vi er i vores private og arbejdsmæssige liv helt afhængige af strøm, hvilket kan føre til manglende opmærksomhed på elforbruget. Det koster både på pengepungen og miljøet.

Vores samfund er indrettet så vi er afhængige af strøm.
Svigter strømmen i nogle få sekunder, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at fokusere på en sikker elforsyning, og samtidig have fokus på et bæredygtigt elforbrug.

Sikker elforsyning
Ved eksempelvis nedbrud på elforsyningen til banker, lufthavne eller sygehuse kan det koste store summer at få genskabt tabte data, eller i værste fald kan det true menneskeliv.

COWIs eksperter arbejder med at designe anlæg, der sikrer virksomhedens elforsyning. Vi rådgiver om projektering, opførelse, drift og renovering af elforsyningsanlæg.

Et driftssikkert koncept

For at sikre en stabil elforsyning, som ikke kan afbrydes, har COWI udviklet konceptet "no-single-point-of-failure" (N-SPOF)-installationer.
Udgangspunktet er en risikoanalyse for de berørte installationer og systemer med særlig vægt på pålidelighed og sårbarhed.

Et elforsyningsanlæg efter N-SPOF-principper skaber:

  • optimal driftssikkerhed
  • service uden afbrydelser af forsyningen
  • helhedsbetragtning af risici ved samlet design for el, køling og brandbeskyttelse.
Bæredygtig el

I en lang række bygninger er der typisk mange installationer, som har et stort skjult energiforbrug, som ikke medregnes i de beregninger, som ifølge Bygningsreglementet danner basis for bygningens energiramme.

Eldrevne hæve-/sænkeborde,  pc'er, mobiltelefoner m.m. har et elforbrug - også når de ikke bruges: standby-forbruget.

Disse skjulte energislugere tegner sig for op imod halvdelen af det samlede energiforbrug. Der er med andre ord penge at spare ved at forholde sig til disse installationer og måden de anvendes på.

Adfærdsændringer kan sænke elforbrug
En vigtig parameter i bæredygtig el er menneskelig adfærd og hvad den enkelte kan gøre for at sænke elforbruget - også det skjulte.

COWIs filosofi er at brugerne i en bygning skal have indflydelse på den styring der er af bl.a. lys og varme. De skal oplyses om, at automatisk styring understøtter deres behov og sikrer optimal energiudnyttelse. Det kan være indeklimaet, der reguleres efter personbelastning, eller dagslysstyring, der tilpasser belysningen efter områdets dagslysindfald.

Vi kan påvirke adfærden med ændringer i indretningen af bygninger. F.eks. kan en trappe gøres attraktiv med sjove lyde og lys - så bruges elevatoren mindre. Energiforbruget kan gøres synligt, og et lavt forbrug kan præmieres. Oplysning om hvad den enkelte kan gøre er også med til at reducere energiforbruget.

SIDST OPDATERET: 29.01.2018