Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Byggeri / Renovering og byggeteknik

Renovering og byggeteknik

Foto: EFFEKT Arkitekter
​Renovering af boligkvarteret Kildeparken i Aalborg Øst skal forvandle området til en ny og levende bydel for ressourcestærke beboere.
Når man ændrer fortid til fremtid er det nødvendigt at respektere historiske værdier og tilgodese nutidens krav til brugervenlighed, byggeteknik, funktion, indeklima og bæredygtighed.

Uanset om der er tale om huse, der er gamle, fredede eller af nyere dato, har COWI den tværfaglige ekspertise, der skal til for at planlægge og gennemføre renoveringer, ombygninger og tilbygninger af enhver størrelse.

COWI går ofte foran, når det gælder udvikling af nye metoder. Gennem tiden har vi sammen med uddannelsesinstitutioner, styrelser og producenter medvirket til udvikle mange af de renoveringsmetoder, der i dag er almindelig praksis i Danmark.

Blandt andet har vi et ph.d. -projekt i gang i samarbejde med DTU. Projektet undersøger metoder til indvendig isolering i gamle boligbyggerier i København.

Bygningsundersøgelse og energirenoveringVores tekniske kompetencer omfatter komplette undersøgelser af hele bygningen fra tag til fundament.

Vi rådgiver også om husets behov for istandsættelse og de bedst egnede metoder uanset om, der er tale om standsning af opstigende fugt eller energirenovering af bygningsdelene og de tekniske installationer.

Vi integrerer bygningsrenovering med boligsociale problemstillinger og miljømæssige foranstaltninger.

Samarbejde skaber resultater Alt efter behov inddrager vi brugerne, bygningsejerne, myndighederne og andre interessenter  på forskellige niveauer.

Dette kan strække sig fra de tidlige undersøgelser og generering af ideer til renoveringen er afsluttet, og den daglige drift er reetableret.

Målet er, at alle involverede får reel indsigt og indflydelse på den del af de færdige løsninger, som har betydning for dem.

SIDST OPDATERET: 02.11.2017