Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Byggeri / Renovering og byggeteknik / Fredede bygninger

Fredede bygninger

Foto: COWI
Renovering af fredede bygninger og historiske anlæg kræver viden om historisk byggeteknik, kulturværdier og myndighedernes krav.

COWI har særlig ekspertise inden for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Når COWI rådgiver om renovering af fredede bygninger foregår det på et grundlag af viden om og erfaring med bevaring af bygningers kulturværdier, arkitektur, autencitet og byggeteknik.

BygningsarkæologiDet er altid væsentligt at kende bygningens tilstand og historie, når vores restaureringsspecialister vurderer, hvordan en opgave skal gribes an.

Vi udfører relevante bygningsundersøgelser for at afdække bygningens arkæologi, hvilket ofte foregår i samarbejde med specialister fra Nationalmuseet.

Gammel byggeskik

Vores omfattende vidensbase om gammel byggeskik og tidligere tiders materialer er et væsentligt aktiv, når der skal renoveres og restaureres på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vores omfattende videnbase om gammel byggeskik er under fortsat udbygning.

MyndighedsbehandlingCOWI assisterer bygningsejere under hele processen lige fra at udarbejde byggeansøgning til eventuelle afklaringer med Kulturarvsstyrelsen.

Vi sikrer, at myndighedsbehandlingen bliver gennemført så smidigt som muligt for bygherrens og under hensyn til lokalplaner og gældende lovgivning om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Vi er ingeniørkonsulent for Kulturarvsstyrelsens bygningskontor.

SIDST OPDATERET: 31.10.2017