3D-modeller i GIS

Foto: Principalité de Monaco
COWIs 3D bymodeller er produceret med en fleksibilitet og nøjagtighed, som understøtter direkte anvendelse på kundernes eksisterende GIS-platform. Hver bygning tildeles en unik ID så de kan tilknyttes administrative registerdata.

Anvendelsen af digitale 3D-bymodeller er ved at tage en drejning væk fra at være kulissedata ved visualiseringer af fremtidige byggeprojekter, til nu at være en del af det administrative ejendomsregister.

Detaljerede data på hver bygningspolygon

Ved at ændre datamodellen for de digitale 3D- bygninger er det muligt at geokode hver enkelt bygning, således at de er i overensstemmelse med 2D bygningspolygonen.

Derefter kan man vedhæfte geometriske og rumlige attributter. Flere og flere kunder i Europa efterspørger denne type data, da de kan anvendes direkte på kundernes eksisterende GIS-platform og i sammenspil med eksisterende registerdata.

Toplogisk konsistens i dataDe individuelle 3D-bygninger registreres ud fra gængse fotogrammetriske principper, men gennemgår derefter en række semi-automatiske procedurer, der sikrer, at der er topologisk konsistens i alle data.


Hvis der er terrestrisk indmålte bygningspolygoner med bygnings ID'er til rådighed kan disse inddrages i etableringen af 3D-bygningerne, så disse kommer til at fremstå med tagudhæng og fuldstændig geometrisk sammenhæng til bygningspolygonen og identisk ID.


På baggrund af de høje topologiske kvalitetskrav til 3D-bygningern, er det muligt, at udregne geometriske attributter så som volumen, taghældning, arealer osv, for alle 3D-objekter. Disse attributter kan anvendes til standard GIS SQL forespørgsler.

SIDST OPDATERET: 06.12.2017