Visualisering og animation

Foto: COWI A/S

"Et billede kan sige mere end tusind ord", men der er ikke altid nok. Når komplekse projekter skal præsenteres for beslutningstagere og offentligheden, er 3D visualiseringer og specielt animationer og video stærke til at præsentere idéer og visioner på en enkel og præcis måde og det visuelle skaber en stor genkendelighed for projektet.

COWI hjælper vore kunder med 3D visualiseringer af projekter rækkende fra enkelte bygninger til  vej-, bane- og energiinfrastrukturprojekter og over hele projektets levetid fra de første visioner, over planer og undersøgelser til præsentationen af, hvordan projektet vil tage sig ud, når det er ført ud i livet.

Det omfatter også at muligheden for at præsentere alternative løsninger, og hjælper beslutningstagere med at vælge den optimale løsning.

En fælles referenceVisualiseringer og animationer kan på kort tid give modtageren en bred introduktion til et komplekst projekt og samtidig give en klar fælles referenceramme for diskussioner på det givne tidspunkt i projektets stade. Med en visualisering giver man modtageren et mere nuanceret og præcist billede af det foreslåede projekt, og får dermed også en mere kvalificeret og fokuseret debat om projektet.

Større opmærksomhed om projektetI dagens medielandskab er det vigtigt at skabe genkendelighed og levere et klart budskab, når projektet skal præsenteres for offentligheden. Det gælder uanset om der er tale om et projekt i de tidlige faser eller et detaljeret forslag, der skal i høring.
Ofte vil ét billede fra projektet blive brugt ofte af medierne for at sikre genkendelighed. En video om et projekt giver mulighed for på kort tid at levere et koncentreret og præcist budskab og egner sig derfor både til den første præsentation og til senere brug, og kan nemt distribueres online.

SIDST OPDATERET: 05.10.2017