Visualisering af energi og vindmøller

Foto: COWI A/S
Når projekter vurderes af beslutningstagere og præsenteres for offentligheden er visualiseringer et af de stærkeste kommunikationsmidler, når der skal sættes form og billeder på visioner og forslag.
Visualisering af energi og vindmøller

I den rådgivning, som COWI yder på energi- og vindmølleprojekter indgår også visualiseringer af vindmøller, transmissionslinier og de tekniske anlæg.

Vi anvender vore digitale 3D-terrænmodeller til visualiseringer, støj- og vindberegninger ved f.eks. opstilling af vindmøller og kan på den måde hurtigt og præcist levere den nødvendige dokumentation krævet til myndighedsbehandlingen om projektet.

 

3D-landskabsmodel, præcision og hurtig afsøgning af fotopositioner

Ved at anvende digitale terrænmodeller kan vi under et møde vurdere den forventede synlighed af et projekt fra forskellige steder i landskabet og dermed på kontoret afsøge og udvælge mulige fotopositioner der udvælges til  visualiseringer.

Det giver hurtigere levering til vore kunder, da vi har kortere responstid, når vejret er til at fotografere og vi har en stor sikkerhed for at få gode billeder.

Terrænmodellerne anvendes også ved udarbejdelse af selve visualiseringerne, hvor de sammen med indmålte referencepunkter på billederne, sikrer at visualiseringerne er retvisende.

SIDST OPDATERET: 08.08.2017