Visualisering af infrastruktur

Foto: COWI A/S
Der har specielt i Danmark været stor fokus på infrastrukturanlægs påvirkning af omgivelserne både i form af de personer og områder de direkte berører, men i høj grad også den visuelle påvirkning på landskab, omgivelser og nærområdet.

3D visualiseringer anvendes derfor både til VVM-redegørelser og  til generelt at vise konsekvenserne af projekter.

Stor erfaring via mange projekter
COWI har stor erfaring med visualiseringer af infrastrukturprojekter -  både de små og større projekter til veje, jernbaner, broer og ledningsanlæg. 

Selvom værktøjerne er de samme er opgaven anderledes hver gang, da forudsætningerne varierer fra projekt til projekt. Kravet til visualiseringer i for eksempel en VVM redegørelse er, at projektet skal belyses således at beslutningstagere og offentligheden kan danne sig et retvisende billede af projektet og dets konsekvenser for landskab. miljø og omgivelser. 

Hvordan projektet visualiseres, herunder valget af fotopunkter beror derfor på en faglig vurdering og erfaring fra tidligere lignende projekter.

Samspil med kunden og COWIs andre fagområderNår vi udarbejder visualiseringer af infrastrukturanlæg sker i det i samspil med kunden og de projekterende. Vi drager i høj grad fordel af COWI's mange fagområder og vores kollegers brede faglige spænd. Ved at kombinere COWI's luftfoto og højdemodeller med 3D modeller af projektet kan vi effektivt skabe målfaste geografiske modeller som vi anvender til at lave traditionelle visualiseringer ud fra, men som også kan bruges til analyser af placering og synlighed før et detailprojekt foreligger.

Præcision og dokumentationVed at basere vores visualiseringer på en landsdækkende 3D landskabsmodel baseret på laserscanning og fotografering fra fly, sikrer vi os, at det foreslåede projekt placeres geometrisk korrekt i landskabet og at visualiseringer er retvisende. I byer supplerer vi typsik landskabsmodellen med egne 3D bymodeller således at  et nyt projekt visualiseres realistisk i forhold til den eksisterende bymasse.

SIDST OPDATERET: 08.09.2017