Visualisering af VVM-miljøundersøgelser

Foto: COWI A/S
I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, der er VVM-pligtige, er der behov for at vurdere og illustrere projektets påvirkning på landskab, miljø, og omgivelser, herunder for naboer og nærområder. 

Her er visualiseringer et nødvendigt og uundværligt værktøj. Der er behov for troværdige og præcise illustrationer til brug i selve VVM-redegørelsen og i kommunikationen med politkere, myndigheder og offentligheden. 

Derudover anvender rådgivere og bygherrer ofte visualiseringer til interne foreløbige afklaringer.

Skab klarhed om projekters visuelle påvirkning af omgivelserneNår der laves VVM eller SMV for et projekt er visualiseringer et stærkt værktøj, både for de, der udarbejder VVM’en/SMV’en og for modtagerne.

Ønskes der en præcis og let forståelig illustration af situationen før og efter, er visualiseringer i form af stillbilleder et oplagt valg. Det er en økonomisk overkommelig metode, således kan også små projekter kan drage nytte af de muligheder visualiseringer giver.

Netop i forbindelse med projekter med stor offentlig bevågenhed, er det nødvendigt at sikre en klar, letforståelig og ensartet kommunikation af de forudsætninger, data og vurderinger, der ligger til grund for beslutningerne omkring projektet.

Visualiseringerne er i lige så høj grad et værktøj for dem, der skal udarbejde VVM'en, idet de får et tydeligt billede af projektets visuelle påvirkning af omgivelserne.

Visualisering og fotos

Ved at kombinere en 3D-model med fotos fra stedet, kan der på relativt kort tid produceres visualiseringer, der viser projektet i dets fremtidige omgivelser. Kombination af en 3D-model og fotos fra området er den oftest anvendte metode til at visualisere byggeprojekter i landskab og byrum. Metoden reducerer arbejdet med at opbygge omgivelserne i 3D, idet det kun er de nye elementer, der skal opbygges i 3D.

Landskabsmodeller med ortofotoEr der tale om projekter, der omfatter større arealer i åbent landskab, vil en kombination af projekt, højdemodel og ortofoto kunne frembringe billeder, der ligner luftfotos, hvori det nye projekt er placeret.

Denne type modeller er et oplagt valg, hvis man ønsker at vise projekter i det åbne land.

Modellerne udarbejder vi f.eks i programmet Skyline. Det har vi  med stor succes anvendt både internt i projektorganisationen og som kommunikation med offentligheden.

 

SIDST OPDATERET: 05.10.2017