Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Geografisk information og it / GIS og it / It-management rådgivning / Enterprise-, løsnings- og systemarkitektur

Enterprise-, løsnings- og systemarkitektur

Foto:

​COWIs ekspertviden inden for enterprise-, løsnings- og systemarkitektur udgør en integreret og tværgående ydelse i forhold til COWIs leverancemodel. Herigennem sikres et effektivt samspil mellem arkitektur-processerne og implementerings- og driftsprocesserne.

Vores ydelser baserer sig på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk, så som OIO, TOGAF og EA.

Enterprise arkitektur:

 • Vi understøtter her den samlede enterprise arkitekturproces igennem en holistisk tilgang fra den strategiske planlægning til det konkrete arkitekturarbejde
 • Her arbejdes der således med din organisationsstrategi, de forretningsmæssige mål og processer, information og data, samt systemer og infrastruktur
 • Vores holistiske tilgang til arkitekturarbejdet, altså en ”systemisk tænkning” gør at vi arbejder med forståelsen af samspillet mellem organisationen og forandringen. Dermed er et af de vigtige spørgsmål:
  ”Hvordan hænger evnen til at forandre sig i takt med omverdenen sammen med det interne system som din organisationen udgør?” .... og det kan vi hjælpe med at besvare.


Løsningsarkitektur:

 • Ved it-understøttelse af specifikke forretningsprocesser og arbejdsgagne, udarbejder vi en løsningsarkitektur ved inddragelse af alle relevante interessenter i overensstemmelse med enterprise arkitekturen og den overordnede it-strategi
 • I forbindelse med udbud og implementering af it-systemer foretager vi feasibility study og udformer en løsningsvision for det aktuelle system, samt eventuelt en løsningsskitse, med udgangspunkt i den forretningsproces der skal understøttes
 • Løsningsarkitekturen udmønter sig typisk i en systemarkitektur og indeholder hyppigt elementer af denne.


Systemarkitektur:

 • Når enterprise- og løsningsarkitekturen skal realiseres, udarbejdes en systemarkitektur hvor de konkrete applikationskomponenter og deres indbyrdes samspil beskrives
 • Det er ved systemarkitekturarbejdet vi sikrer at ikke-funktionelle krav overholdes, så som tilgængelighed, svartid og sikkerhed
 • Systemarkitekturen beskrives ud fra forskellige view points og perspektiver, så der tages hensyn til alle aspekter af systemets i designprocessen.

 

 

SIDST OPDATERET: 07.04.2017