Foranalyse og kravspecifikation

Foto:

​COWIs it-management konsulenter og enterprise-arkitekter har stor ekspertise i at udarbejde foranalyser, der stiller skarpt på forudsætninger, interessenter, omkostninger og fordele ved nye it-systemer.

Udarbejdelse af foranalyser er med til at give beslutningstagerne det bedst mulige beslutningsgrundlag. Business-cases samt gevinstrealisering er vigtige emner her, og COWIs brede erfaring inden for disse områder omfatter også anvendelse af statens business-case-model, inklusive risikovurdering ved statens it-projektråd.

Sammenhængende tilgang til kravspecifikation

På basis af foranalysen opstilles en klar kravspecifikation, der bl.a. beskriver funktionelle og tekniske brugerkrav. COWI har stor erfaring med at opstille kravspecifikationer, som direkte kan anvendes som grundlag for udbud af it-systemer. COWI rådgiver endvidere om relevante standarder (nationale og internationale) i forbindelse med specifikationsfasen.

Vores enterprise arkitekter vil igennem anvendelse af "best practice"-rammeværker, såsom EA3, OIO og TOGAF sikre, at der er sammenhæng mellem strategi, forretning og teknologi, med udgangspunkt i "as-is" og "to-be"-scenarier. Hermed kan den optimale transition understøttes, frem mod et system (eller en systemportefølje), der tager højde for den samlede organisations behov.

Analyse af forretningsprocesser

Analyse af forretningsprocesser understøttes igennem afholdelse af analyse-/designworkshops og seminarer med relevante interessenter, og COWIs konsulenter har solid proces- og metodekompetence inden for dette område. Såfremt det er relevant arbejdes der også med begrebs- og datamodeller, hvor alle relevante interessenter inddrages.

Effektiv projektledelse

En effektiv projektledelse er et vigtigt fundament for en succesfuld foranalyse og kravspecifikation, og COWI anvender her PRINCE2 suppleret med ledelsesprodukter fra COWIs interne projektmodel - hvis relevant. COWI har endvidere solid erfaring med anvendelsen af den fællesstatslige IT-projektmodel, eksempelvis i forhold til udarbejdelse af projektinitieringsdokumenter (PID) samt tilhørende ledelsesprodukter.

Risikostyring

Risikostyring indgår som en indarbejdet del af COWIs rådgivningsydelser og er baseret på COWIs ISO9001-certificerede kvalitets­styringssystem, som alle COWI-medarbejdere arbejder ud fra. Risikostyringen udføres ved identifikation af risikoelementer, vurdering og prioritering af disse og gennemførelse af nødvendige aktiviteter til minimering eller eliminering. Hertil kommer anvendelse af anerkendte "best practices" og vel­specificerede kriterier for igangsættelse og afslutning af aktiviteter med henblik på at sikre kvalitet af opgave­løsningen. Endelig følger afdelingens kvalitetschef projektet, inklusive gennemførsel af jævnlige audits.

 

 

SIDST OPDATERET: 07.04.2017