Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Geografisk information og it / GIS og it / It-management rådgivning / Forretningsanalyse og businesscases

Forretningsanalyse og businesscases

Foto:

COWI’s erfaring med den fællesstatslige IT-projektmodel og statens business case-model supplerer vores tekniske IT-ydelser med forretningsmæssige vinkler.

Den fællesstatslige IT-projektmodel, som er baseret på den internationale projektstyringsmetode PRINCE2, udgør fundamentet for gennemførelse af IT-projekter i staten. Statens business case-model er derimod mere dybdegående i forhold til økonomi og risikovurdering, og formålet med denne er, at beregne de økonomiske såvel som ikke-økonomiske konsekvenser af en potentiel investering.

Projektinitieringsdokument (PID) som solidt grundlag for projektet

For at sikre et solidt grundlag for projektet tages der typisk udgangspunkt i projektinitieringsdokumentet (PID'en), som indgår i den fællesstatslige IT-projektmodel. Dokumentet er et levende dokument, som opdateres løbende igennem projektets analysefase og udgør endvidere et beslutningsgrundlag for igangsættelse af en eventuel anskaffelsesfase.

Realisering af projektets økonomiske og ikke-økonomiske gevinster

I forlængelse af analysefasen gennemføres en identifikationen af gevinster. Her vil det typisk være COWIs faglige medarbejdere der gennemfører den første kortlægning. Med udgangspunkt i denne første gevinstidentifikation afholdes en workshop med udvalgte interessenter, hvorunder mål og succeskriterier formuleres og de økonomiske og ikke-økonomiske gevinster konkretiseres.

Analyse og forebyggelse af risici

Som del af udarbejdelsen af PID'en foretages en risikoanalyse. Denne er vigtig, både i forhold til selve udviklingsprojektet, men også for selve business casen, hvor risici "oversættes" til usikkerheder for de relevante gevinster.

I analysefasen vil både gevinster og omkostninger udgøre foreløbige tal og vil omfatte både drift og aktiver. Denne første version af business casen udgør et værdifuldt beslutningsgrundlag for styregruppen. Endvidere udarbejdes første version af forudsætningsdiagrammet (jf. Statens business case-model), inklusive de risici, der bidrager til usikkerhed på estimaterne. Dette diagram giver et samlet overblik og er værdifuldt i forhold til kommunikation og formidling.

Business casen vil i analysefasen give en første indikation af risikopuljen samt spændet mellem de ikke-risikojusterede udgifter for projektet og worst-case scenariet.

SIDST OPDATERET: 21.04.2017