Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Geografisk information og it / GIS og it / It-management rådgivning / Udbudsrådgivning og kontraktstyring

Udbudsrådgivning og kontraktstyring

Foto:

​Et gennemskueligt og veldokumenteret udbud er en forudsætning for enhver succesfuld implementering af et nyt it-system. Det viser de fleste undersøgelser af velgennemførte it-projekter. Samtidig giver den rette kontrakt de rigtige løftestænger til løbende at følge op på fremdriften af projektet.

Vi dækker hele værdikæden inden for it og jura og samtidig understøtter vi COWIs øvrige forretningsområder med specialistviden efter din organisations behov. Kombinationen af it-specialister, jurister, fagspecialister og stærke kompetencer inden for projektledelse, kombineret med en god forståelse for teknologi og arbejdsprocesser er udgangspunktet for en succesfuld udbudsrådgivning og efterfølgende kontraktstyring.

Bred erfaring

Vi kan således sætte et 360° perspektiv på din forretning og både levere analyser af arbejdsprocesser, managementrådgivning, juridisk rådgivning, kravspecifikation til jeres nye it-system, håndtering af udbudsrunden, tilbudsevaluering, kontraktindgåelse og rådgivning i forbindelse med udvikling og idriftsættelse af it-systemet.

Vores konsulenter har stor erfaring med alle former for it-projekter og tilhørende kontrakter. Fra implementering af nyt standardsoftware i en koncern til implementering af en specialudviklet enterpriseapplikation med diverse integrationer mod andre systemer.

Løbende opfølgning

Efter valget af leverandør kan vi bistå med løbende opfølgning af it-projektet og således bidrage til dialogen mellem systemejer og leverandør. Det er vores erfaring at denne løbende dialog, baseret på en god og fair kontrakt, imødegår mange konflikter og bidrager til en succesfuld gennemførelse af it-projektet.

Som din repræsentant, er vi garant for, at leverandøren lever op til de stillede krav om funktionalitet, tidsplan, kvalitet og ressourceanvendelse.

SIDST OPDATERET: 07.04.2017