Datahåndtering og -effektivisering

Foto:

​COWIs data-management konsulenter sikrer, at vores kunder opnår fuldt udbytte af deres GIS-løsninger, ved at tilbyde assistance inden for strukturering, behandling og levering af geodata til den aktuelle anvendelse.

COWIs GIS-konsulenter kan hjælpe med at bearbejde data fra forskellige datakilder til et ensartet niveau, så de kan håndteres i et GIS-system. Vi håndterer og konverterer dagligt forskellige dataformater for f.eks. kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder.

Effektiv udnyttelse af GIS

Fra vores arbejde hos kunder oplever vi ofte, at ”best practices” for strukturering af data og tilrettelæggelse af arbejdsgange ikke udnyttes fuldt ud. Der sker dobbeltregistreringer og der forekommer uhensigtsmæssige arbejdsgange, som kan føre til manglende overblik over data.

Vores GIS-konsulenter kan hjælpe med at udnytte det fulde potentiale af GIS-software og geodata og derigennem simplificere og effektivisere brugernes arbejde. I denne forbindelse fokuserer vi endvidere på at opstille og implementere tilhørende workflows, processer og metoder.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

  • strukturering af data
  • datakonvertering
  • data
  • datavalidering og – datavask
  • gGeokodning
  • samkøring af databaser

 

 

SIDST OPDATERET: 07.04.2017