AgroGIS - Anvendelse

Formålet med kurset er at give brugeren en grundig indføring i basisrutinerne i AgroGIS.

Kurset begynder helt fra grunden og giver deltagerne det første og grundlæggende kendskab til AgroGIS og dermed også til MapInfo. AgroGIS er baseret på en begrænset version af MapInfo.

Efter en introduktion til brugerfladen og de begreber, der anvendes i programmet, gennemgås hvorledes forskellige typer af data håndteres og struktureres i MapInfo. Deltagerne vil herunder opnå forståelse for, hvorledes administrative data og kortdata er knyttet sammen, og hvilke muligheder dette åbner for brugeren.

Dernæst gennemgås, hvorledes man med udgangspunkt i markblokkort og med DDO® (Danmarks Digitale Ortofoto) som baggrundskort, opretter nye marker og forsyner disse med ønskede oplysninger, herunder marknr. og areal.

Desuden gennemgås hvilke muligheder, der er for at hente eksterne data (jordprøver og lignende) ind i programmet.

Endelig gennemgås en række metoder til bearbejdning af data, og hvordan man viser administrative data på kortet (tematisering).

Kurset gennemføres som vekslende mellem underviserens gennemgang og efterfølgende øvelser på egen PC, hvor der især er lagt vægt på, at kursisterne får mest muligt "Hands on". 

Deltagere

Personer (typisk landbrugs- og planteavlskonsulenter samt landmænd) som har brug for at anvende AgroGIS til at registrere/administrere markblokke, markprøver mv.

Forudsætninger

Fortrolig med PC’er og almindelige Windows-rutiner.

Varighed

1 dag.

SIDST OPDATERET: 13.10.2017