AgroGIS - Opsætning

Foto: cowi

Formålet med kurset er at give brugeren en grundig indføring i tilpasningsmulighederne i AgroGIS.

Kurset tager udgangspunkt i en standard installation af AgroGIS og efterfølgende gennemgå de forskellige muligheder for tilpasning af programmet til specielle behov.

Vi vil komme ind på, hvordan de forskellige opsætningsfiler kan tilpasses og således gøre det muligt at få et større udbytte af AgroGIS. Vi vil blandt andet se på tilpasning af opsætningsfilerne til indlæsning af jordprøver, tematisering og import af data fra Bedriftsløsningen.

Derudover vil der også blive brugt tid på tilpasning af projekthåndtering i AgroGIS og de generelle opsætningsmuligheder.

Kurset vil ikke gennemgå anvendelsen af AgroGIS i detaljer. Her henvises der til kurset AgroGIS - Anvendelse. Vi vil dog bruge tid på at se, hvordan ændringerne i opsætningerne påvirker AgroGIS.

Kurset gennemføres som vekslende mellem underviserens gennemgang og efterfølgende øvelser på egen PC, hvor der især er lagt vægt på, at kursisterne får mest muligt "Hands on".

Deltagere Personer (typisk landbrugs- og planteavlskonsulenter samt landmænd) som har brug for at anvende AgroGIS til at registrere/administrere markblokke, markprøver m.v.

Forudsætninger

Fortrolig med AgroGIS, PC’er og almindelige Windows-rutiner.

Varighed

1 dag.

SIDST OPDATERET: 29.11.2017