MapInfo - Udvidet

Foto: Niels Åge Skovbo
MapInfo - Udvidet bygger videre på de indlærte kundskaber, som er erhvervet på kurset MapInfo - Generelt.
Kurset sætter deltagerne i stand til at håndtere de mere avancerede faciliteter i MapInfo.

Under kurset lægger vi ud med en gennemgang af, hvordan tabeller oprettes i MapInfo, og kursisten lærer, hvorledes tabeller designes hensigtsmæssigt. Desuden opnås et solidt kendskab til at tilføje og redigere data i tabellerne og til håndtering af koordinatsystemer og projektioner.

Dernæst gennemgås, hvordan man i MapInfo indlæser eksterne data og opretter kortobjekter, hvor nøgleordene er geokodning, objekthåndtering og -redigering.

Derefter gennemgås, hvordan rasterbilleder håndteres i MapInfo.

Kurset omfatter ligeledes en gennemgang af en række metoder til opdatering af tabeller, hvor blandt andet SQL-forespørgsler er af betydning for at sikre brugerne af MapInfo fuldt udbytte af programmet.
Under kurset vil vi se nærmere på mulighederne for at udveksle data med andre programmer.

Deltagere

Personer som i deres daglige arbejde ønsker at bearbejde egne kort/data og har brug for et mere indgående kendskab til MapInfo.

Forudsætninger

Deltagerne skal som minimum have forudsætninger svarende til dem, der opnås under kurset MapInfo -Generelt.

Varighed

2 dage.

SIDST OPDATERET: 18.12.2017