Gadefoto°

Foto: COWI

Gadefoto° er en systematisk panoramisk billeddokumentation optaget i gadeniveau fra veje og stier. Gadefoto° sikrer et detaljeret overblik over en hel by, kommune eller region.

Med Gadefoto° er det muligt at dokumentere omgivelserne og landskabet på en hurtig og effektiv måde. Online adgang til aktuelle Gadefoto° betyder, at du kan "være på stedet" uden at være der selv, hvorved mange tidskrævende besigtigelser flyttes fra marken og ind på kontoret.

Billederne optages i gadeniveau med et GPS-styret 360° kamera monteret på en bil, cykel eller på andre mobile enheder. Kameraet kan således anvendes gående, kørende eller sejlende, og kan dermed optage positionerede billeder af f.eks. byer, veje, skove, søer og vandløb.

360° Kameraet optager op til otte billeder i sekundet med en opløsning på 30 Mpixel. Den høje fotoopløsning betyder, at billederne bliver meget detaljerede.

Fleksibel ajourføringsfrekvens

I COWIs Gadefoto° registreres fotodatoen for de enkelte billeder, hvorfor billederne kan anvendes som dokumentation.
Ajourføringsfrekvensen og dermed aktualiteten af billedmaterialet fastlægges i samarbejde med kunden. COWIs store billedbehandlingskapacitet sikrer hurtig adgang til de positionerede og orienterede panoramabilleder.

Det er nemt at anvende 360° billederne. COWI tilbyder professionel adgang til Gadefoto° via:

  • egenudviklet web-viewer
  • integreret i eget GIS-program via GISlink

Effektiviser arbejdsgange med Gadefoto°

Gadefoto° giver overblik i øjenhøjde og kan effektivisere og/eller kvalitetsforbedre en række arbejdsgange. Tilbagemeldinger fra nuværende kunder viser, at Gadefoto°:

  • Kvalitetsforbedrer borgerkontakten i tekniske sager
  • Kvalitetsforbedrer sagsbehandlingen af tekniske sager
  • Effektiviserer administration og drift af veje, stier og pladser
  • Effektiviserer byggesagsbehandlingen
  • Dokumenterer byen og dens forandringer
  • Forbedrer betjeningen af politikkerne
  • Oma

360° kameraet kan også anvendes indendørs. Dette kan du læse nærmere om på siden Bygningsfoto°.

 

 

SIDST OPDATERET: 05.02.2018