Kortlægning fra droner

Foto: COWI, 1402
​​Dronen har vist sig yderst effektiv til hurtig og præcis dataindsamling, og i løbet af de sidste par år har COWI gjort den til en integreret del af arbejdet med kortlægning og landmåling.

Med 40 års erfaring inden for kortlægning og landmåling fra fly og satellitter er COWI en af de ledende virksomheder på området. I 2012 gik vi i stigende grad over til at anvende dronefly (Unmanned Aircraft Vehicle – UAV) og i dag er dronekortlægning en af vores vigtigste og mest anvendte metoder inden for kortlægning og landmåling.

 

Droneflyet er på vingerne efter 10 min

COWIs dronefly fjernstyres via en bærbar pc fra jorden, er i luften på blot 10 minutter og leverer resultater, som allerede kan ses samme dag. Det påmonterede digitale kamera på 10x15 cm giver skarpe billeder, samtidig med at en GPS registrerer billedernes position.

På baggrund af de indsamlede data kan der genereres en terrænmodel til volumenberegning samt et georefereret oversigtsbillede af området indeholdende plan- og højdeinformation.

 

Multidisciplinært værktøj til her-og-nu dokumentation

Et af vores stærke områder er levering af ortofotos (målfast luftfoto) og højdedata i høj kvalitet, og ved hjælp af droner kan vi nu levere ortofotos over et mindre geografisk område inden for en enkelt dag. Dette gør metoden særdeles velegnet til kunder, som har behov for her-og-nu dokumentation. 

Dronen er imidlertid et multidisciplinært værktøj, og vi benytter den derfor også til andre formål, såsom trafikmonitering, visualisering, bygningsmodellering og termografiske opmålinger.

Vi tilbyder ydelser og rådgivning indenfor følgende områder:

  • Kortlægningsopgaver (eksempelvis ortofotos og digitale højdemodeller)
  • Efterfølgende behandling og visualisering af drone-data
  • Dybdegående analyse, tolkning på baggrund af drone-data samt andre datakilder
  • Rådgivning generelt (myndighedsbehandling, lovgivning etc.).

Derudover arbejder vi med at kombinere teknologier fra vores øvrige portefølje med anvendelsen af dronefly.

 

Anvendelse af dronefly i det private

Eftersom at dronen er forholdsvis billig i drift, er metoden ikke begrænset til brug i det offentlige/statslige. Anvendelsen af droner til kortlægning og landmåling er en metode der også er attraktiv for private aktører, eksempelvis golfklubber. En dronekortlægning af en golfbane giver en detaljeret og præcist højdemodel samt ortofoto af hele golfbanen.

SIDST OPDATERET: 17.01.2018