Laserscanning

Foto: COWI A/S
Laserscanning fra fly eller helikopter gør det muligt at bestemme højden af landskabet. COWIs nuværende højdemodeller for en række danske byer og landområder erstattes i slutningen af 2006 af en helt ny landsdækkende højdemodel.
COWI har gennem årene fremstillet højdemodeller baseret på laserscanning for en række større danske byer og for enkelte landområder. I begyndelsen af 2006 igangsatte COWI produktion af et tredimensionelt højdekort, der dækker hele Danmark.

COWI fremstiller højdekortet ved at overflyve hele landet med avanceret laserscanningsudstyr. Det nye højdekort, Danmarks Digitale Højdemodel, kommer i en markant bedre kvalitet med en nøjagtighed på 10-25 cm. 

Datatæthed og nøjagtighed

Laserscanninger fra fly eller helikopter, også kendt som LIDAR (Light Detection and Ranging), giver mulighed for at bestemme højden af landskabet effektivt og med stor nøjagtighed.

Laserscanningsteknikken kan fremstille højdemodeller for større områder end fotogrammetrisk kortlægning.

Derudover giver teknikken følgende muligheder:
  • Stor datatæthed
  • Længere sæson, da skanningerne også kan udføres i overskyet vejr og om natten, hvis der ikke er skyer mellem fly og terræn
  • Mulighed for at måle terrænhøjder selv gennem tæt skov
  • Hurtigere og billigere fremstilling

Brug af højdemodeller

Højdemodellerne indeholder en beskrivelse af landskabets højdeforhold - bakker og dale - og de naturlige og menneskeskabte ændringer i form af skove og hegn, bygninger og anlæg.

Modellerne kan bl.a. anvendes til at:

  • Analysere landskaber f.eks. med henblik på naturgenopretning, kystbeskyttelse, katastrofe- og oversvømmelsesberedskab
  • Planlægge og projektere
  • 3D-visualisere by- og landområder
  • Vurdere sigt- og vindforhold for f.eks. vindmøller og telebranchen
  • Beregne støj

SIDST OPDATERET: 03.11.2017