Mobile mapping

Foto: COWI A/S
Kortlægning fra bil - også kaldet mobile mapping - er en ny teknologi, som COWI har taget i brug til dataindsamling langs veje. 
360 graders kortlægning fra bil

Til registrering af objekter langs veje, har COWI investeret i et 360 graders kamera fra TOPCON, som er monteret på en bil. Foruden kameraet er bilen også udstyret med 3 laserscannere.

Med 360 graders kortlægning fra bil kan registrering af vejudstyr og vejes omgivelser udføres yderst effektivt.

Effektiv registrering af vejudstyr
Drift og vedligehold af moderne veje med meget vejudstyr i form af skilte, markeringer, rabatter og lign. kræver, at man har kendskab til vejudstyrets placering. COWI opererer et kamera fra TOPCON og kan registrere information langs vejene yderst effektivt.

Med mobile mapping kan man med centimeters nøjagtighed dokumentere veje og deres omgivelser. Data leveres så de kan anvendes i driftssystemer og GIS. Hermed kan der udtrækkes lister, der angiver mængden af de forskellige elementer.

Kortlægning af bygningsfacader og vejes omgivelser Med mobile mapping er det nemt ikke kun at kortlægge vejudstyr men også vejens omgivelser som f.eks. bygninger. Billederne kan endvidere anvendes til at teksturere 3D bymodeller og dermed gøre modellerne meget realistiske pga. af den høje fotoopløsning. 

360 graders kamera
Med mobile mapping kan man med høj nøjagtighed dokumentere
vejen og dens omgivelser. Med det avancerede GPS system ”Den gule boks”, kan køretøjets position og retning bestemmes. I situationer som tæt by, støttes gpsmålingerne af odometer, monteret på baghjulene.

Systemets kamera optager løbende 360 graders billeder, mens de tre laserscannere opsamler over 120.000 lasermålinger i sekundet.
En af styrkerne ved dataindsamlingen er at køretøjet følger den almindelige trafik, og der er dermed ikke er behov for afmærkning eller lignende.

SIDST OPDATERET: 18.04.2017