Vektorkortlægning

Foto: COWI A/S
Fotogrammetri med moderne digitalt udstyr sikrer kvaliteten af COWIs vektorkort.

Hovedparten af COWIs kortproduktion foregår via fotogrammetri med moderne digitalt udstyr, hvor produktionen er baseret på digitale luftbilleder.


 

Gængse kortstandarder

Kortene producerer vi efter de standarder, som vore kunder efterspørger f.eks. Vejdirektoratets DGP, eller den nye FOT standard, men vi imødekommer også specifikke kundeønsker og behov.

COWI har oparbejdet en stor kapacitet i datterselskabet i Indien, og kan således udføre store kortlægningsprojekter inden for kort tid.

Vi har kortlagt mere end 50% af DanmarkCOWI har i perioden 2007-2010 kortlagt mere end 50% af Danmarks areal i FOT standard, som er kommunernes og Kort og Matrikelstyrelsens fælles standard.

Hvad er et vektorkort?

Et digitalt vektorkort er en datasamling vektorer, der er relateret til bestemte geografiske placeringer og med bestemte tilknyttede egenskaber og indbyrdes relationer.

En velstruktureret vektorkort-database er et dynamisk produkt, der kan integreres med andre databaser og er velegnet til GIS-brug.

COWI fremstiller forskellige typer af vektorkort, f.eks. detaljerede tekniske kort, oversigtskort og topografiske kort mm.


 

Brug af tekniske kort

Brugen af digitale kortprodukter er udbredt til flere områder i samfundet, f.eks. til at:

  • Behandle byggesager
  • Registrere og projektere forsyningsnet 
  • Optimere ruter og udføre ruteplanlægning
  • Måle afstande og arealer
  • Fastlægge udviklingsstrategier
  • Registrere beliggenhedsdata
  • Præsentere informationer

SIDST OPDATERET: 03.11.2017