Danmarks digitale højdemodel

Foto: COWI A/S
I 2006-2007 har COWI gennemført en landsdækkende laserscanning af Danmark, som danner grundlag for en ny detaljeret højdemodel. Højdemodellen (DDH) er udarbejdet ved at overflyve hele landet med avanceret laserscanningsudstyr.

Højdeforskellene i Danmark er ganske små og dermed svære at kortlægge. Men med avanceret laserscanningsudstyr har COWI kortlagt højderne i hele Danmark.

Anvendelser

Med DDH får alle, der arbejder med kystbeskyttelse, katastrofe- og oversvømmelsesberedskab, afløb, miljø, skovbrug, landbrug og infrastruktur adgang til et tredimensionelt kort.

Byområder med flere detaljer
I større byområder er skanninger gennemført så DDH har en meget god detaljeringsgrad.

Forskellige datamodeller

DDH består af følgende datamodeller: 

DSM

DSM (Digital Surface Model) er en højdemodel, der indeholder terræn, toppen af bygninger og skove. 

DTM

DTM (Digital Terrain Model) er en højdemodel, der gengiver det faktiske terræn.

DEM

DEM (Digital Elevation Model), der også kaldes objekthøjder, beskriver højden over terræn. Temaerne er skove og bygninger m.m.

SIDST OPDATERET: 05.10.2017