Stormflodsscenarier

Foto: COWI A/S
En stormflod er en begivenhed, der sætter sig spor i landskabet og fører store, menneskelige og materielle omkostninger med sig. Historien taler sit tydelige sprog.

Med udgangspunkt i Danmarks Digitale Højdemodel (DDH®) har COWI udarbejdet en række scenarier over hvilke geografiske områder, der er truet af oversvømmelse, når vandet stiger ved stormflod.

Disse scenarier har vi valgt at kalde stormflodsscenarier.

COWIs stormflodsscenarier gør det muligt, med hidtil uset præcision, at visualisere vandets udbredelse i terrænet. Hermed opnås et detaljeret overblik, der gør det muligt, at vurdere:

  • hvilke geografiske områder, der er truet
  • hvor vandet kommer fra
  • ved hvilken vandstand, oversvømmes et område.

I en krisesituation, som ved stormflod, gælder det om at vurdere, hvor indsatsen vil gøre en forskel.
Stormflodsscenariet er værdifuldt
f.eks. i det kommunale beredskab, der hermed får et unikt værktøj til at planlægge, fokusere og prioritere indsatsen bedst muligt ved en stormflod.

SIDST OPDATERET: 05.07.2017