Historiske ortofotos - DDO®land 1954

Foto: COWI A/S
COWI har siden 2005 produceret DDO1954 - et ortofoto med 25 x 25 cm opløsning - over store områder af  landet - bl.a. Storkøbenhavn, alle fynske kommuner og en række kommuner i Jylland.
DDO1954 er et historisk ortofoto fremstillet på baggrund af Basic Cover 54, som er en sort/hvid flyve-fotografering fra maj måned 1954. Basic Cover 54 filmen er venligst udlånt af Det Kongelige Bibliotek og KMS, hvorefter COWI har scannet de gamle filmruller og viderebearbejdet scanningerne til et ortofoto.
DDO1954 giver sammen med nyere kort og ortofotos et godt overblik over den historiske udvikling af et områdes topografi og har mange anvendelses-muligheder, som f.eks.:

  • Miljø: Lokalisering af kilder til jord- og grundvandsforurening
  • Byplanlægning: Byudviklings- og renoveringsprojekter
  • Natur: Planlægning af naturgenopretningsindsats
  • Fotos er fra før mekaniseringen af landbruget for alvor tog fat
  • Forskning: Kulturhistorie og -geografi, økologi m.m.  
  • Historisk interesserede: Museer, egns- og lokalhistorie
Flere historiske ortofotos og geodataprodukter
COWI producerer DDO1954 og andre historiske ortofotos efter ordre.

SIDST OPDATERET: 06.10.2017