Tidligere udgaver af DDO

Foto: COWI A/S

COWI har fremstillet landsdækkende ortofotos, DDO®, siden 1995 og detaljerede ortofotos for større byer, DDO®by i perioden 2001 - 2011.

De tidligere udgaver af DDO® udgør en vigtig kilde til dokumentation af ændringer i landskab og bebyggelse.

Der findes følgende tidligere udgaver af DDO®:

 • DDO®1995, 80 cm opløsning
 • DDO®1999, 40 cm opløsning
 • DDO®2002, 40 cm opløsning
 • DDO®2004, 25 cm opløsning
 • DDO®2006, 25 cm opløsning
 • DDO®2008, 12,5 cm opløsning
 • DDO®2010, 12,5 cm opløsning
 • DDO®2012, 12,5 cm opløsning
 • DDO®2013, 25 cm opløsning*
 • DDO®2014, 12 cm opløsning
 • DDO®2015, 25 cm opløsning

Gennem årene har vi forbedret kvaliteten af DDO® med hensyn til nøjagtighed og opløsning, men selv på de første udgaver er det muligt at se mange detaljer i by- og landområder.

* 2013- og 2015-udgaverne var særudgaver i lav opløsning, der blev fremstillet primært til brug for statslig myndighedsbehandling
Se alle tidligere udgaver af DDO®land for Samsø på  www.kortal.dk  

Der findes følgende tidligere udgaver af DDO®by:

 • DDO®by 2001, 10 cm opløsning
 • DDO®by 2003, 10 cm opløsning
 • DDO®by 2005, 10 cm opløsning
 • DDO®by 2007, 5 og 10 cm opløsning
 • DDO®by 2009, 5 cm opløsning (København)
 • DDO®by 2011, 5 cm opløsning (København)
 

DDO® i brug


Det er i en række situationer værdifuldt at kunne få oplysninger om forhold fra tidligere år. Brug de tidligere udgaver af DDO® til:

 • Dokumentation af bebyggelse og beplantning
 • Ændringsanalyser af bebyggelse og beplantning

DDO®1954


COWI har skannet ca. 43.000 flyfotos, optaget af US Air Force i maj 1954 i billedmålforhold ca. 1:10.000 (Bornholm 1:30.000) og produceret et landsdækkende ortofoto ud fra disse fotos.

Ortofotoet er et led i DDO-serien og udgives under navnet DDO® 1954.

DDO® 1954 er fremstillet i 25 cm opløsning, Bornholm dog 50 cm

SIDST OPDATERET: 21.06.2017